גיבורי הפרשה אצל הנשיא שזר זמן קצר לאחר שחרורם מהכלא המצרי