מקהלת מל"מ, חברי המל"מ מצטרפים לשרל'ה שרון במפגש השנתי מימין: י' מן, מ' עמית, י' פרידמן, א' אליאב וזי גנדלר