ראש המוסד לשעבר אלוף (מיל‭('‬ יצחק חופי (במרכז) הצטרף לשרהל'ה שרון בדואס עם נטע זיו-אב