מ' עמית: בניגוד למה שטענו אצלנו ממשלת גרמניה סיעה לנו למנוע פעולת המדענים במצרים

חשיפה ראשונה במפגש השנתי של חברי המל"מ ; "מבצע עומר" לסיכול ירידת המדענים הגרמנים למצרים מאת : עמיקם שפירא בראשית שנות השישים סערה המדינה . ראש המוסד דאז , איסר הראל ז"ל , התריע בפני ראש הממשלה ושר הבטחון , דוד בן גוריון , כי מדענים גרמנים מסייעים למצרים בבנית טילים שיכוונו נגד ישראל וממשלת גרמניה שותקת . ב'ן ראש המוסד לראש הממשלה נתגלו חילוקי דעות שהלכו והעצימו בשאלה עד כמה הסכנה גדולה ועד כמה ממשלת גרמניה יודעת ושותקת . בן גוריון נגד ראש המוסד  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר