חצית תעלת סואץ "התורה המצרית" פיצחה את "הקונספציה הישראלית"