סיור חברי ועדת חוץ ובסחון בחזית הסורית, במרכז התמונה: א. יריב ויצחק נבון