בגדי המלך החדשים

במלאת 30 שנה למלחמת יוהכ"פ מנתח ראש אמ"ן שמונה בעקבות מסקנות "ועדת אגרנס" את גורמי המחדל ולקחיו מאת : אלוף ( מיל ( ' שלמה גזית במלאת 30 שנה למלחמת יום הכיפורים מנתח ראש אמ"ן , שמונה בעקבות מסקנות "ועדת אגרנט , " את גורמי המחדל ולקחיו . שלושים שנה חלפו מאז אותו יום נורא , יום הכיפורים של שנת תשל"ד . רק טבעי הוא כי שוב חוזרים ומעלים את סיפורי אותם ימים ושוב מטיחים מכל עבר את עיקר האשם , בהערכה השגויה על אגף המודיעין של צה"ל . שיכורי הניצחון איני נמנה על המטילים אחריות בלעדית על המחדל הנורא ערב מלחמת יום הכיפורים על ההערכה המודיעינית . להפך ? אני רואה את עיקר הבעיה באווירה הציבורית אשר רווחה בארץ למחרת הניצחון הצה"לי המוחץ ב"מלחמת ששת הימים , " ביוני . 1967 היינו אז כולנו כחולמים שיכורי ניצחון - ובצדק - אך נשטפנו גם באופוריה קיצונית אשר התבטאה בזלזול מוחלט בצד הערבי , ביכולתו הצבאית והמדינית גם יחד . שלוש השנים של מלחמת ההתשה , אותה ידענו כמעט בכל הגזרות , לא היה בהן כדי להחזירנו לראייה מפוכחת ומציאותית יותר לגבי יחסי הכוחות האמיתיים שבין ישראל  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר