מבט מל"מ

ביטאון המרכז למורשת המודיעין ; נצחה ממלכתי לחל ; ילה תשרי תשס " ד אוקטובר 3 םם 2 חשיפה במל"מ : "מבצע עומר" לסיכול ירידת המדענים הגרמנים למצרים למה סירב בג את הפצצת הכור בעירק במלאת 30 שנה למלחמת יום הכיפורים מדבר ראש אמ"ן האלוף זאבי ( פרקש ) על העריצות המחשבתית באמ"ן לפני המלחמה , הקמת מע רכת בקרה כלקח מהמלחמה והצורך בצני ע ות אי נטלקטואלית של אנשי אמ"ן ובראשם ראש אמ"ן  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר