נישואים ואהבה

ההשקפה הרווחת היא שנישואים ואהבה הן מילים נרדפות , שמקורם באותם מניעים וכי הם עונים על אותם צרכים אנושיים . כמו רוב ההשקפות הרווחות , גם עמדה זו איננה מבוססת על עובדות ממשיות , אלא על דעות קדומות . בין נישואים לאהבה אין דבר מן המשותף . הם מרוחקים זה מזה כשני הקטבים . למען האמת , הם מתיישבים זה עם זה לעתים רחוקות בלבד . אין ספק כי כמה מקשרי הנישואים הם תוצאה של אהבה , אך אין זה משום שהאהבה יכולה לבטא עצמה רק בנישואים , אלא בעיקר מפני שמעטים הם בני האדם המסוגלים להיחלץ ממרותן של מוסכמות . בעיני נשים וגברים רבים היום הנישואים אינם אלא פארסה , אך הם משלימים אתם בגלל הדעות המקובלות בציבור . אין להכחיש שחלק מקשרי הנישואים מבוססים על אהבה , ושבכמה מן המקרים האהבה ממשיכה להתקיים בחיי הנישואים , אך אני סבורה כי גם במקרים אלה היא מתקיימת במנותק מן הנישואים , ולא כתוצאה מהם . מצד שני , אין זה נכון כלל כי האהבה נובעת מן הנישואים . במקרים נדירים אפשר לשמוע על בני זוג המתאהבים זה בזה בדרך נס לאחר הנישואים , אך בחינה מקרוב תגלה שזוגות אלה בסך הכול מסתגלים למצב שנגזר עליהם . אין ספק שהסתגלות הדדית מאו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ