אמה גולדמן נואמת בפני עובדי טקסטיל על אמצעי מניעה, 20 במאי ‭,1916‬ ניו־יורק