חמישה מאמרים פמיניסטיים

אמה גולדמן אמה גולדמן חמישה מאמרים פמיניסטיים אמה גולדמן חמישה מאמרים פמיניסנויים ערכה ותרגמה : דפנה רתנבליט הקדמה מאת ד " ר חנה ספרן 71 פרדס הוצאה לאור  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ