ביבליוגרפיה

אבישו ר , יצחק . 'היסודות העבריים בלשון העיתונות בערבית היהודית העיראקית ' . הרצאה בקונגרס השלושה עשר למדעי היהדות , ירושלים , 15 באוגוסט . 2001 , אוברמאיר , יעקב . המגיד , שנה כ , תרל"ו , 2 בפברואר , 1876 גיליון מס' , 6 עמ' .- . 48 המגיד , שנה כ , גיליון מס' , 7 כ"א שבט תרל"ו , 16 בפברואר , 1876 עמ' Obermeyer , Jacob . Modernes Judentum im Morgen - und Abendland . . 58 Carl fromme . Vienna nad Leipzig , 1907 . Kaiferl . u . ronigl . Hof-Buchdruckerei und Hof-Verlags-Buchhandlung אחיאסף לוח עם ספרותי ושמושי . שנה א , תרנ"ד , ורשה , עמ' . 297 אטינגר , שמואל , ערך . מאת : מיכאל אביטבול , שלום בר אשר , יעקב ברנאי , יוסף טובי . תולדות היהודים בארצות האיסלאם . מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , ירושלים , חלק שני , תשמ"ו . בן יעקב , אברהם . העתיק ורשם והקרים מבואות . שירה ופיוט של יהודי בבל בדורות האחרונים . מכון בן צבי באוניברסיטה העברית , ירושלים , תש"ל . .- תולדות הרב עבדאללה סומך . הוצאת מטמון , ירושלים , תש"ט . .- יהודי בבל מסוף תקופת הגאונים עד ימינו . קרית ספר , ירושלים , 1979 עמ' קנ קנו ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד