ראשי התבות והקיצורים המקובלים במאמרים

א א - אחד , אדם א' מ' - אחד מר א '' א - אי אפשר אבד"ק - אב בית רין לקהילת קודש אה"ו -אהובי אה"ע - אבן העזר אה"ק - ארץ הקודש אז"ל - אמרו זכרונם לברכה , אבותינו זכרונם לברכה א "ח - אמרו חכמים אחב"י - אחינו בני ישראל אחד"ש - אחר דרישת שלומו אחדשמ"ו - אחר דרישת שלומו אי"ה - אם ירצה השם אח"כ - אחר כך אח"ך - אחר כך א"כ - אם כן אכי"ר - אמן כן יהי רצון אכמ"ל - אין כאן מקום להאריך א"ל - אמר לו , אמרו לנו אמ"ן - אבי מורי נר"ו א "נ - אפריון נמטיה ( הבו גודל ) אנס"ו - אמת נצח סלה ועד אפי' - אפילו ארז"ל - אמרו רבותינו זכרונם לברכה ארצו' - ארצות אר"ש - אל רחום שמך , אל רחום שמו ב"ג - בן גדולים ב"ד - כית דין , בסייעתא דשמיא , בן דוד  אל הספר
הקיבוץ המאוחד