ספרים שנדפסו בבגדאד בדפוס יהושע ב"ר שלמה בכור חוצין

סדר מנחה וערבית , תרס"ב . סדר הגדה של פסח , תרס"ד . ספר זבחי צדק , תרס"ד . סדר פרקי אבות , תרס"ד . ספר קצת יוסף הצדיק . סדר הגדה של פסח , תרע"ב . סדר מנחה וערבית לשלש רגלים , תרע"ב . שנה טובה , תרע"ב . סדר תפלה , תרע"ג . סדר תפלת בית עלמין , תרע"ג . ספר שמחת פורים .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד