ספרים שנדפסו בדפוס הרב שלמה בכור חוצין

סדר הקפות לשמחת תורה , תרמ"ח . סדר עלוי הנשמות , תרמ"ט . ספר עלוי הנשמות , תרמ"ט . ספר מעשי נסים , תרץ . ספר מעשים טובים , תרץ . ספר מעשים מפוארים , תרץ . ספר אמרי ששון , תרנ"א . ספר הדרת זקנים , תרנ"א . ספר קול ששון , תרנ"א . סדור תפלת כל פה , תרנ"א . ספר חיים טובים מחזור לראש השנה , תרנ"א . ספר חיים טובים מחזור לייום הכפורים , תרנ"ב . דפתר אל תווזיע אל עסכרייה , תרנ"ב . ספר חמש תעניות , תרנ"ב . סדר מנחה וערבית , תרנ"ב . ספר המעשיות , תרנ"ב . ספר מרפא לעצם , תרנ"ב . ספר נחלת אבות , תרנ"ב . ספר פתרון חלומות , תרנ"ב . ספר צל המעלות , תרנ"ב . ספר צרכי חופה ומילה , תרנ"ב . ספר קצת אסתר , תרנ"ב . ספר קצת יוסף הצדיק , תרנ"ב . ספר תהלה לדוד , תרנ"ב . ספר הנהגת הח"ק , תרנ"ג . ספר סדר היום , תרנ"ד . ספר פרי עץ הדר , תרנ"ד . סדר פרקי אבות , תרנ"ה . ספר שער הרחמים , תרנ"ה . סדר הגדה של פסח , תרנ"ו . סדר הגדה של פסח , תרנ"ו . ספר כתר מלכות , תרנ"ז . מועדי ה , ' תרנ"ז . ספר ליקוטי דינים , תרנ"ח . ספר משמרת החדש . תרנ"ח או תר"ס .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד