רשימת האיגרות של הרב שלמה בכור חוצין

המגיד .-- ליק , שנה י תרכ"ג , בדצמבר , , 1862 גיליון מס' , 48 עמ' . -- . 377 שנה ז , תרכ"ג , 12 במרץ , , 1863 גיליון מס' , 11 עמ' . — . 84 שנה ז , תרכ"ג , 2 באפריל , , 1863 גיליון מס' , 14 עמ' . 110 ( בכתב רש"י . — ( . שנה ז , תרכ"ג , 22 באפריל , , 1863 גיליון מס' , 16 עמ' 141 . 142 ( בכתב רש"י .-- ( . שנה ז , תרכ"ג , 6 באפריל , , 1863 גיליון מס' , 18 עמ' 141 . 142 ( בכתב רש"י .-- ( . שנה ז , תרכ"ג , 26 באוגוסט , , 1863 גיליון מס' , 34 עמ' . 268 .-- שנה ז , תרכ"ג , 21 באוקטובר , , 1863 גיליון מס' , 41 עמ' . -- . 324 שנה י , תרכ"ו תרכ"ז , 25 באפריל , , 1866 גיליון מס' , 16 עמ' . -- . 124 שנה י , תרכ"ו תרכ"ז , 15 באוגוסט , , 1866 גיליון מס' , 32 עמ' . -- . 252 שנה י , תרכ"ו תרכ"ז , 22 באוגוסט , , 1866 גיליון מס' , 33 עמ' 259 . -- . 260 שנה י , תרכ"ו תרכ"ז , 29 באוגוסט , , 1866 גיליון מס' , 34 עמ' . -- . 268 שנה י , תרכ"ו תרכ"ז , 28 בנובמבר , , 1866 גיליון מס' , 46 עמ' 363 . 364 .-- שנה י , תרכ"ו תרכ"ז , 19 בדצמב , ר , 1866 גיליון מס' , 49 עמ' . — . 388 שנה י , תרכ"ו תרכ"ז , 26 בד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד