איגרותיו של רבי שלמה בכור חוצין ב "הפרח" ו"עלי הפרח"

מכאתבאת למעלת אהר [ אהובי ] וידי"ן כמה"ר אליהו משה דויך הכהן נר"ו המו"ל את הפרח היקר בעי"ת כלכתה יע"א . הנה נא הואלתי לבא היום לשעריך לחלות פני קוראיך היקרים על דין עסק ביש שאיך מזה כששה חדשים כאן נמצא בחור אחד וזה שמו משה אחי מעלם אליהו בן נחום עזריא הי [ ת ] ה לו קטטה ומריבה עם קרוביו ובעבור זאת ברח מפה בגדאד יע"א וחלף הלך לו ועקבותיו לא נודעו עד היום הזה ומעת שברח ועד עתה אמו הזקנה יושבת בצער גדול בוכה ומבכה על פרי בטנה אשר יצא ואינו . ואני נכמרו ניחומי לקול בכיתה ואבא היום לחלות פני קוראי הפרח לחקור ולדרוש על אודותיו ולהודיעונו אם לקחה אזנם שמץ מנהו ואלו סימניו ימיו כי"ח שנים , אורך [ ארוך ] הקומה , שערות זקנו החלו לצמוח , פניו נוטים לשחרות ולירקון וארוכות , עיניו גדולות ושחורות , חוטמו רחב ושקוע מעט , ושתי אצבעות ידו השמאלית מחוברות מלמטה ומפורדות מלמעלה , והמתין לב אלמנה היא אמו יבורך מפי עליון וברכת אובד עליו תבא כעתרת הדורש טוב לעמו . היום פסח שני התרמ"ב שלמה בכור חוצין ס"ט פרח , שנה ד , ' גיליון לוס' , 49 ט"ו סיון , תרמ '' ב 2 ) < וני , , ( 1882 עמי 227 בהנ"ו . בגדאד , במדינת ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד