איגרותיו של הרב שלמה בכור חוצין ב"הלבנון"

אזיע בגדאד , במדינת בבל . יום כ"ב לחודש אייר שנת תרכ"ז לקראת הדרת ומעלת השם הטוב המפורסם בקצוי ארץ וים רחוקים כמוהר"ר יחיאל בריל נ"י ויזהיר לעד לעולם , המו"ל את המ"ע הלבנון . אחרי עתרת החיים והשלום , נכספה וגם כלתה נפשי לבוא ולהשתעשע בשער הלבנון ולהודיע ממפעלות הג' הנכבד כמהור"ר סי' יצחק לוריא נ"י , ראש כל ישראל חברים בבגדאד , אשר שלחו ה' מערי אירופא לפה כמלאך מושיע לראות בצרות אחיו , ועני עמו היושבים בגלות בבל , בין צוקו"ת ובין צרת"ן , וכל טרדותיו ועסקיו הרבים לא עצרוהו מלדאוג ומלהשתדל בטובת אחיו ובני עמו , וטרח ויגע בעשר אצבעותיו , ויסד חברה נכבדה אשר נקראת בשם חברת כל ישראל חברים , להיות ענף להחברה הכללית בפריז , אשר הם כעת קרוב למאה ועשרים חברים מקשיבים לקולו , ובחרו אותו להיות , לראש ולקצין עליהם , ויהי להם לעינים . גם יסד בית ספר לנערי בני ישראל אשר בו ילמדו תורה עם דרך ארץ ושאר חכמות הנחוצות לאדם בדור הזה ; ואלו הלמודים המתהלכות בבית הספר , תנ"ך , גפ"ת , לשון צרפת , לשון ענגלאנד , לשון וכתב ערבי , כתב משיטא [ נקרא גם משקי , מלאכת הכתיבה התמה שהייתה בחצי קולמוס , דומה לכתב רש"י ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד