איגרותיו האישיות של הרב שלמה בכור חוצין

רשב"ח גם התכתב עם אנשים שתים באופן אישי * . בהיותו סוחר ספרים כלל נייר המכתבים שלו בצדו הימיני העליון בעברית את שמו . את עיסוקו " ) סוחר ספרים וטליתות ( " את שם עירו עוב"י [ עיר ואם בישראל ] בגדאד במדינת בבל . בצד שמאל הופיע מידע זה בצרפתית . כן היו כלולים בנייר זה דברי הברכה : בהנ"ו בגדאד היום לחו' תרמ" החיים והשלום והברכה מאלוהי המערכה יחולו ויאתיו כנחלים נטיו על ראש את התאריך ואת שאר המכתב כתב בכתב ידו . לפני העתק של איגרת אחת מאוסף ששון כתב יד : 587 שלמה בכור רווצין סוחר ספרים וטליתות בעוב"י בגדאד במדינת בבל בצד שמאל של נייר המכתבים נדפס : SALOMON BIKHOR HUZIN Libraire BAGDAD ( Turquie d'Asie ) וזו לשון האיגרת : בהנ"ו בגדאד היום טו"ב לח"ו טבת תרמ '' ו החיים והשלום והברכה מאלוהי המערכה יחולו ויאתיו כנחלים נטיו על ראש רב רחימ"א ור"ב חביב"א עינא וליבא הח' המרומם אור יומם כמהר"ר בניה בנימין בניה יאיר נרו אלוהי אברהם בעזרו ושמרו כרועה עדרו מעתה ועד עולם אכי"ר . מאחר עלות גדול השלום כמשפט לאוהבי שמו הטוב , ולנעו"מי מודע כי מזה רבות בשנים לא זכינו לריחו לקבל מאת ידידי אגרת שלומים , ולא * ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד