מבנה איגרותיו של הרב שלמה בכור חוצין

רבות מכתבותיו של רשב"ח מדווחות על כמה וכמה עניינים , ולא רק על עניין אחד . רשימות אלו הן מקור היסטורי חשוב , מהן אפשר לשאוב ידיעות מפי אדם שחי בזמן המאורעות והחיים הקהילתיים עליהם הוא מספר . היריעה שהקדיש רשב"ח לכל עניין ועניין ברשימותיו משקפת את חשיבות אותו עניין בעיניו , וייתכן גם שהיא משקפת את העניין - המשוער או המובע מפורשות - של עורך כתב העת ושל קוראיו המשוערים . כך , הוא מספר את סיפור הפרעות ביהודי מאנזדראן בפרס בפירוט רב ובהמשכים . ( המגיד , ליק , שנה ז 21 , ' באוקטובר , , 1863 גיליון מס' , 41 עמ' ; 324 המגיד , ליק , שנה י , ' תרכ"ו תרכ"ז , 29 באוגוסט , , 1866 גיליון מס' , 34 עמ' ; 268 המגיד , ליק , שנה י , ' תרכ"ו תרכ"ז , 28 בנובמבר , , 1866 גיליון מס' , 46 עמ' 363 ; 364 המגיד , ליק , שנה י , ' תרכ"ו תרכ"ז , 19 בדצמבר , , 1866 גיליון מס' , 4 עמ' 888 ; 889 המגיד , ליק , שנה י , ' תרכ"ו תרכ"ז , 26 בדצמבר , , 1866 גיליון מס' ! 50 עמ' ; 396 המגיד , ליק , שנה י"א , תרכ"ז 8 במאי , , 1867 גיליון מס' , 18 עמ' ! 140 המגיד , ליק , ^ שנה י"א , תרכ"ז 15 , במאי , , 1867 גיליון מס' , 1 ע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד