מהימנות המידע שהרב שלמה בכור חוצין הציג

רשימותיו של רשב"ח מהימנות . הוא תמצת או הביא כלשונן איגרות שונות מלאות מידע היסטורי ותרבותי , שנשלחו בזמנו בארצות או מן הארצות עליהן הוא כתב ( בבל , פרס וכורדיסטאן . ( הוא דיווח באופן שוטף על אירועים ומצבים שונים בקהילה , תיאר אישים חשובים , תיאר את התרבות היהודית העברית בסביבתו , שימש פה לקהילות עליהן כתב בבקשת עזרה . במיוחד הוא הרבה לתאר את בגדאד היהודית על המתרחש בה , צרכיה ומוסדותיה הקהילתיים , החידושים החינוכיים והתרבותיים בה , מצב יהודיה והיחס אליהם , ועוד . ברשימות אחדות סיפק רשב"ח מידע נדיר בתשובה לשאלות שהועברו אליו דרך עורך 'המגיד ' . הוא נשאל האם היה בזמנו 'שם ושארית לנהר מלכא הנזכר בתלמוד' ( המגיד , ליק , שנה יח , תרל"ד , 9 ביוני , , 1874 גיליון מס' , 23 עמ' 204 , ( 205 ולערים הנזכרות בתלמוד , 'כמו מחוזא ונהרדעא ופומבדיתא וסורא וכו" ( המגיד , שנה יז , תרל"ג , 16 ביולי , , 1873 גיליון מס' , 28 עמ' 258 , ( 259 ובין שצדק או שלא צדק בוויכוחו באשר לנכונות תשובתו , הוא מגלה חריפות ובקיאות בתלמוד ( המגיד , ליק , שנה יז , תרל"ג , 16 בדצמבר , 1873 גיליון מס' , 49 עמ' . ( 448 המי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד