יחסו של הרב שלמה בכור חוצין לאירופה וליהודים באירופה

רשב"ח התייחס לאירופה וליהודים בה בכבוד גדול . היא נראתה בעיניו כמקום יותר מתקדם מאשר מקום מושבו . פנייותיו הרבות לסיוע כספי לקהילה מבטאות תחושה שיש ביכולתם של יהודי אירופה לסייע בכסף ובקשרים ולחלץ יהודים מאסון . גם במבוא שלו ל'תלמוד קטן' מתבטא יחס הכבוד שרחש לאירופה . עם זאת הוא עמד על כך , שהיהודים בארצות ערב רצו קדמה ותמכו בה , אך תורה קדמה לכל בעיניהם . כאשר חיים זעליג סלאנימסקי הודיע לרשב"ח על כוונתו להוציא שבועון עברי בשם 'הצפירה , ' רשב"ח הגיב על כך בלשון זו : [ ... ] מה מאוד שמח לבי ויגל כבודי ותעלוזנה כליותי בהתבשרי מהמודעה אשר שלח אלי מעכ"ת [ מעלת כבוד תורתו ] כי נכון מעלתו להוציא לאור מ"ע [ מכתב עתי ] בלשון עבר בשם הצפירה מדי שבוע בשבוע כולל עניני פאליטיק ודברי חכמה ודעת "ידיעות העולם והטבע ובו , "' והנה כל מי שיש לו מוח בקדקדו יוכל להבין ולדעת שמ"ע כזה הוא טוב ויפה ומועיל לכל אדם ובפרט לנו , אנחנו אנשי ארצות המזרח הרחוקים מאדם העיר , ולא הורגלנו מעולם לדעת לשונות אירופא , ולא נסינו באלה להבין מכתבי עתים הערוכים בלשונות לועז האוצרים בקרבם עניני מדע והשכל . אי לזאת לנו נאה ולנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד