הרב שלמה בכור חוצין ורעיונות ההשכלה

התחקות אחר פעילותו הרוחנית של רשב"ח , אחר סגנונו העברי ותפיסת עולמו , עשויה לסייע בהארת כמה מהיבטי חיי התרבות העבריים בבבל בימיו , וכן בהארת פרקים בתולדות יהודי בבל , כורדיסטאן ופרס . רשב"ח הושפע מן ההשכלה היהודית העברית באירופה , ורשימותיו מגלות זיקה ברורה אליה . הוא ביקש להפיץ את ערכי ההשכלה בקרב יהודי בבל . אולם בכתבותיו של רשב"ח האל הוא הישות השלטת בכל . גם הדיווח העובדתי הוא ברוח דתית - הכל נקבע ברצון האל . לא נגלה ברשימות רשב"ח משברים רוחניים , דתיים ואינטלקטואליים , המוכרים לנו מן הקהילות היהודיות באירופה ומן הספרות העברית בזמנו . רשב"ח הושפע מן התמורות התרבותיות והמדעיות באירופה , עמדותיו המשכיליות הביעו אמנם הכרה בצורך בשינויים , אך לא היו יציאה לקרב . כתיבתו המתונה חתרה אל חלחול וספיגה רצוניים ומנומקים של רעיונות ההשכלה , יותר מאשר אל רעידת אדמה תרבותית . רשב"ח ידע את שורשיה היהודיים של קהילתו , וכאשר הוא כתב אל קהל קוראים צעיר בעיראק בזמנו ( ראה 'ספר חנוך לנוער' המובא בראש 'תלמוד קטן , ' וכן בספר זה , ( הוא ביקש להעמיק שורשים אלה על ידי קירוב לתורה ולמצוות . השאיפה שלו למודר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד