כתבי־העת בהם פרסם הרב שלמה בכור חוצין

רשימותיו של רשב"ח בכתבי העת העבריים הופיעו בין השנים 1891 , 1862 מרביתן ב'המגיד' ו'הצפירה , ' כתבי עת שאורך חייהם היה ניכר . כן פרסם רשב"ח למעלה מעשר כתבות ב'הלבנון , ' וכרבע מכתבותיו נדפסו בכל כתבי העת האחרים . בתקופה שעמנו היה מפוזר , קישרה העיתונות היהודית בין קהילות יהודיות רחוקות , ביטאה את מאויי העם , עיצבה את דעותיו , שימשה מקור מידע ופרשנות , התוותה דרכים חדשות ( על כך ראה , למשל , גוטהלף , עיתונות יהודית , עמ' 7 . ( 12 הרב שלמה בכור חוצץ , שנולד ב , 1843 פרסם את כתבתו הראשונה בשנת , 1862 בהיותו בן תשע עשרה , והוא המשיך לפרסם עד שנה לפני מותו . כבר ב'ספר חנוך לנוער , ' הפותח את 'תלמוד קטן' שלו ( ראה את רשימת פרסומיו ) הוא כתב אל הצעירים כדבר אב אל ילדו , כפידאגוג בעל פרספקטיבה , כדבר זקן אל עולי ימים , כמחנך זקן ובקיא אל נערים , והוא היה אך בן שלושים וארבע . במשך כעשרים שנה 1862 ) ( 1881 פרסם רשב"רו רשימות בשבועון ' המגיד' 1857 ) , ( 1903 שיצא בליק , פרוסיה ( על גבול רוסיה . ( 'המגיד' הופיע בשנים 1865 , 1903 והיה , כדברי כותרת המשנה המופיעה תחת שמו 'מכתב קורות הימים ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד