בית המסחר לספרים של הרב שלמה בכור חוצין

ב 1867 הודיע רשב"ח ב"המגיד : " בשבטי ישראל אודיע נאמנה שבעז"ה [ בעזרת השם ] יש בדעתי להקים לי בפה בגדאד במדינת בבל בית מסחור לספרי עברית שתים למיניהם מהנוגעים לתורה לתפלה למוסר לחכמה להשכלה חדשים גם ישנים . לזאת הנני קורא בזה לכל המדפיסים וכלל העוסקים בתוצאות [ בהוצאת ] ספרים ולכל סוחרים הנכבדים בכל מקום שהם ואבקשם כי יואילו נא לבא אתי בברית המסחור והקאממיססיאן בעסק זה ע"פ תנאים ואופנים מועילים לשני הצדדים והחפץ לשלוח לי מכתב או ספרים יכתוב על שם הג' [ הגביר ] הנ' [ הנכבד ] סי' [ סיניור ] הח' הש' [ השלם ] כמו"ה סי' רפאל הלוי בבירות ובאמצעות הנ' הנד יגיעו לידי בטח ( המגיד , ליק , שנה יא , תרכ"ז , 26 ביוני , 1867 גיליון מס' , 25 עמ' . ( 199 בתרל"ב פרסם רשב"ח בדפוס פתייא רשימת ספרים שיש בידו למכירה , רשימה ראשונה ממינה הידועה לנו מארצות יהודי המזרח : רשימת הספרים וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל . בבית המסחור של הח"מ [ החתום מטה ] נמצאים כל מיני ספרים במקח הזול האפשר וכל החפץ לקנות יפנה אלי וישיג מבוקשו : הצעיר שלמה בכור חוצן יצ"ו [ ישמרהו צורו ויחיהו . [ פה בגדאד יע"א שנת תרל"ב ליצי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד