תחומי עיסוקיו של הרב שלמה בכור חוצין

הרב שלמה בכור חוצץ היה בעל מרץ רוחני רב וחסר מנוח , שראה בלב חם ובמבט חד את הצרכים הרוחניים והאפשרויות לפעילות רוחנית בסביבתו , והוא פעל במקביל בתחומים שונים , בהם ביטא את אישיותו הרוחנית , העדפותיו התרבותיות ושליחותו הרוחנית והציבורית . בכל תחומי פעילותו היה רשב"ח , כהגדרתו את עצמו , 'דורש טוב לעמו' ( דוט"ל . ( תחומי כתיבתו של רשב"ח היו פיוט , מאמרים תורניים , רשימות המדווחות על הקורה בבבל , כורדיסטאן ופרס , וכן הוא כתב כדי לחנך לשיפור המידות , להתנהגות טובה ולחיים נכונים . מבגדאד הוא שלח כתבות , רשימות ומאמרים ל'הלבנון' ( שיצא בזמן פרסומם בירושלים , אח"כ בפאריס ואח"כ במיינץ , ( 'המגיד' שיצא בליק ( עיר פרוסית על גבול רוסיה , ( 'הצפירה' ( ווארשה , ( 'החבצלת' ( ירושלים , ( 'המליץ' ( פטרבורג , ( ' הדובר' ( בגדאד , ( 'הפרח' ו'המבשר' ( כלבתה . ( במשך למעלה מכשלושים שנה ( החל ב ( 1862 פרסם רשב"ח כ 150 כתבות בעיתונות העברית . רשב"ח פרסם רשימות ומאמרים גם בכתבי עת עבריים שעורכיהם נלחמו וה בזה ויצגו עמדות אידיאולוגיות מנוגדות באותו זמן שרשב"ח פרסם בהם . גרם לכך , בין השאר , האופי המתון , הבל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד