נספחים

א . ארבעת ארגוני המתנדבים מגן דוד אדום — מד"א מד"א , הוא הגדול בין ארבעת ארגוני המתנדבים במדגם , הוקם בתל אביב ביוני , 1930 על ידי ד"ר משולם לבונטין , מיכאל לוריא ואחרים , כצורך של היישוב המאורגן בארץ ישראל בעקבות הפרעות ביהודי חברון ב . 1929 ב 1935 הוא הוכר כארגון ארצי . בשנת 1950 קיבלה הכנסת את חוק מד"א , המסמיך בין השאר את מד"א לשמש ככוח עזר רפואי לשירות הרפואי של צה"ל . מטרתו המוצהרת הראשונה היתה לתת מענה בעזרה ראשונה מהירה ובתרומות דם להצלת חיים , הכל על טוהרת ההתנדבות . בשנת 1940 הקים מד"א את בנק הדם , במטרה לספק דם טרי לבתי חולים . התורמים הראשונים היו חברי את"ד ( ראה להלן . ( בשנות ה 80 הוא מנה כ 8000 חברים רשומים כתורמי דם . כיום יש 86 תחנות ראשיות ונקודות הזנקה של אמבולנסים , 276 אמבולנסים , 27 מוקדים עם 101 ניידות טיפול נמרץ , וכן מוחכרים 220 אמבולנסים ליישובים ולרשויות מקומיות . עם שירותיו של מד"א נמנים מתן עזרה רפואית , עזרה ראשונה , סיוע לקשישים , פינוי נפגעים וחולים באמבולנסים כולל טיפול נמרץ לחולי לב ( נט"ן , ( שירותי דם והדרכת קורסים בעזרה ראשונה . בעת מלחמה הוא נו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ