וזגזידי אומות עולם המתגוררים בישראל ל3י ארץ־מוצא ומין לוח 2