5| נשים ואלטרואיזם במלחמה

כשביקרתי במחנות וראיתי את העוול שנעשה ליהודים ואת מעשי הרצח האיומים , נשבעתי אז שאני הנוצרייה אשתדל לכפר ולו במעט על פשעי הנאצים וכל שאר הנוצרים הטמאים . היה לי ברור אז , כי מבחינה אישית ומצפונית יהיו חיי קשורים בגורל העם היהודי , אם יזכה במדינה משלו . אנה אליא 0 טות — חסידת אומות העולם המתגוררת בישראל פרק זה מוקדש לבחינת האלטרואיזם במצב חריג — בשואת היהודים באירופה במלחמת העולם השנייה . הפרק מתמקד במעשי ההצלה של חסידות אומות העולם שסיפוריהן מתועדים במוסד יד ושם , כפי שיובהר בהמשך . לבחינת העזרה והתרומה אשתמש בדגם יחסי תרומות . נעיים ומגדר בחקר השואה — מחקרים וממצאים אמפיריים כל הבוחן את סיפורי ההקרבה של הנשים חסידות אומות העולם אינו יכול להימנע מן השאלה , מדוע המחקר בנושא זה כה דל , ולמה גם כיום צריך להקדים ולחפש הצדקה לדיון כזה . האם יש בכך ניסיון להדיר את הנשים מהזיכרון הקולקטיבי של פרק חשוב בתולדות העם היהודי , כפי שקרה למעשה בכתיבה ההיסטורית ? רק בשני העשורים האחרונים ניכרת התעניינות בנשים במלחמה בכלל ובשואה כמקרה ייחודי , בעיקר בעקבות מחקריהן של חוקרות פמיניסטיות ובעיקר היסטוריונ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ