4| נשים, מגדר ואלטרואיזם בחיי היומיום

לאלטרואיזם טווח רחב של תופעות ופרקטיקות . אלו מצויות בכל מקום שיש בו אנשים הנזקקים לעזרה , לתרומה ולטיפוח , הנענים על ידי אנשים אחרים בדרך של יחסי תרומות . כפי שכבר הוסבר , יחסים אלה שונים מיחסי החליפין , המבוססים על אינטרס אישי . ביחסי תרומות המושא הוא הזולת הנזקק לעזרה , לטיפול ולטיפוח . מחקרים שנעשו בשנים האחרונות בנושא ההתנדבות מלמדים , כי שיעור השתתפותן של נשים בפעילות התנדבותית גבוה בהרבה מזה של הגברים . הדבר נובע ככל הנראה מתפיסותיהן לגבי נזקקות וסבל ומניסיונן בגידול ילדים ובטיפוח המשפחה . לכך מצטרפים העיסוק במקצועות השירות השונים — חינוך , בריאות ורווחה , שירותים ציבוריים ואישיים , התנדבות לקידום פרויקטים חברתיים של אוכלוסיות נזקקות דרך הקמת ארגוני מתנדבים והפעילות בתנועות מחאה חדשות נגד אלימות ומלחמות ובעד שלום , ולמען חברה יותר צודקת ושוויונית . אלו סוגי העזרה והתרומה במובן הרחב של המושג אלטרואיזם הנכללים ביחסי הגומלין של חיי היומיום , והם באים לידי ביטוי גם במצבים קטסטרופליים נדירים , ובהם מעשי הקרבה עצמית , שהם סוג מיוחד של יחסי תרומות המייצגים אלטרואיזם טהור . על כך ארחיב ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ