3| אלטרואיזם בארגוני מתנדבים

בסוף שנות ה 80 חקרתי ארבעה ארגוני מתנדבים מבין כ 240 ארגונים כאלה שפעלו בשנים אלו בישראל . המחקר נעשה בחלקו באמצעות דגם יחסי התרומות . לימים עיביתי את מחקרי בעזרת הייצוג של נשים כאלטרואיסטיות , בהנחה שתפיסת המציאות שלהן לגבי נזקקות רגישה יותר מזו של גברים ומגיבה יותר מהם להגדרות המציאות שלהן עצמן דרך ההתנדבות . ההתנדבות בישראל נחקרה בעיקר מההיבט המעשי שלה ( בן מאיר , . ( 1988 אני חקרתי את ארבעת הארגונים הבאים : תורמי דם למד"א , מתנדבי פרויקט חונכות ( פר"ח , ( ארגון תורמי מתנדבים ( את"ד ) ומתנדבי אחים בוגרים ( לפירוט של כל אחד מהם ראו נספח א . ( בחרתי בהם בהנחה שאוכל ללמוד מדרך פעולתם על התנדבות ומתנדבים ועל אלטרואיזם בפעולה בתנאי שדה . ואכן , המחקר סיפק לי את מכלול ההיבטים האלטרואיסטיים ואת אופי הפעולה של מתנדבים בחיי היומיום — הן את תפיסת עולמם הערכית והמעשית והן את הדפוסים של יחסי הגומלין ביניהם ובין הנזקקים . בהשוואה בין הארגונים נמצאו העדפות ערכיות ודרכי התנהגות אישיות של עזרה ותרומה בחיי היומיום , ונתמכה ההנחה בדבר הרצף — רצף בעל שני קטבים , קוטב האגואיזם וקוטב האלטרואיזם הטהור ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ