2| יחסי תרומות מבט סוציולוגי ומגדרי על יחסי גומלין חברתיים

לכל תופעה נחקרת יש לבנות מסגרת התייחסות , להגדיר את מרכיביה ולהתאים לה כלי מדידה והמשגה תיאורטית שתכליל ותפרש את המציאות הנחקרת . חקר האלטרואיזם סבל מחוסר כלי מדידה הולמים ומהעדר תיאוריה , וניתן לומר שהכלים הראשונים לא היו מדעיים דיים . דורקהיים ( 1952 ) למשל , מדד את התופעה באמצעות שיעורי התאבדות , תופעה שבה ראה מדד להתרופפות הקשרים בין היחיד והחברה . פרידריקס ( 1960 Freidrichs , ) ניסה למדוד את דרגת האלטרואיזם כאפיון בהתנהגות החברתית והקשר שלו למשתנים סוציולוגיים ופסיכולוגיים אחרים , בהתאם לתפיסתו שזהו ממד של יחסי גומלין חברתיים של קבוצה , המעיד על ליכוד הקבוצה . ריבל ( Ribal , 1963 ) הרחיב את הדיכוטומיה אגואיזם אלטרואיזם על ידי הוספת הממדים נתינה קבלה לארבעה טיפוסים המבוססים על צורכי האישיות . הטיפוסים הם : העצמי האגואיסטי , העצמי האלטרואיסטי , העצמי הנותן מקבל והעצמי המסופק באופן פנימי ( אינו נותן ואינו מקבל . ( לדעתו , שני הטיפוסים האחרונים קרובים יותר לטיפוס האלטרואיסטי . סוייר ( Sawyer , 1966 ) בנה סולם אלטרואיזם המודד נטיות : אישיות של שיתוף פעולה , אינדיווידואליזם ותחרותיות . ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ