1| שאלות מפתח באלטרואיזם

אלטרואיזם הוא תופעה מורכבת , והוא זכה בהתייחסות מכיווני דעת שונים . כל תחום בוחן אותו מנקודת ראות דיסציפלינרית שונה ותפיסה אידיאולוגית . הפילוסופיה שואלת אם המושג ניתן לבחינה הכרתית לוגית ; הסוציוביולוגיה שואלת , אם קיימים גנים אלטרואיסטיים מולדים בבני אדם כמו בעולם בעלי החיים ; הכלכלה בודקת מה התועלת שבהתנהגות אלטרואיסטית , בעיקר בשווקים מפותחים ; פסיכולוגים חברתיים חוקרים מניעים אישיים וקבוצתיים , תנאים ותהליכי עזרה שמתרחשת בהם התנהגות אלטרואיסטית ; האנתרופולוגיה מנסה להבין מהו תפקידה או מה הפונקציה של התנהגות אלטרואיסטית בתרבויות ובחברות פשוטות ; אנשי חינוך שואלים אם וכיצד נלמדים ערכים אלטרואיסטיים ואם חינוך יכול להשפיע על כך , ואם קיימת אישיות אלטרואיסטית ; הסוציולוגיה בוחנת את התפקידים החברתיים שאלטרואיזם ממלא בחברה ושואלת כיצד הוא מאורגן במוסדותיה ומיהם סוכניו ; והעוסקים בנושאי מגדר ונשים מפנים ביקורת חתרנית לכיוון הנחות היסוד התיאורטיות והאידיאולוגיות שהן בגדר תשתית ערכית לחברה ומבקרים הן אותן והן את שיטות המחקר ואת המסקנות , התיאוריות , האידיאולוגיות והפילוסופיות המערביות מנקו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ