שמות ומושגים

אותנזיה — המתת חסד , מבצע הרג של חולי רוח וחולים כרוניים שבוצע בגרמניה בשנים . 1941-1939 איינזאצגרופן — "עוצבות מבצע" נאציות , מורכבות בעיקר מזרועות המשטרה , שליוו את כוחות הצבא הגרמני במערכות המלחמה , לשם "טיהור השטח מאלמנטים עוינים . " אלטסטנךאט — יודנראט או "מועצת זקנים" — מוסד יהודי שהוקם לפי הוראות הגרמנים ותפקידו היה למלא את הצווים הגרמניים ולנהל את עניני החיים היהודים הפנימיים . אנשלוס — מבצע סיפוח אוסטריה לרייך הגרמני השלישי במארס . 1938 אקציה — "מבצע" — פעולת חטיפתם , איסופם ושילוחם של היהודים מתוך הגיטאות או מריכוזים עירוניים למחנות המוות . ' הארגון היהודי הלוחם' — הוקם בגיטו וארשה ביוזמת התנועות החלוציות , הקיף את מרבית הכוחות במחתרת והקים שלוחות בשורת גיטאות אחרים . ג'וינט ( American Jewish Joint Distribution Committee ) — מוסד סעד יהודי אמריקני , שהוקם במלחמת העולם הראשונה לשם הגשת סיוע ליהודים הנזקקים באירופה . גלייכשאלטונג — תהליך שטיפת המוח והאחדה של האוכלוסייה הגרמנית ברייך השלישי ברוח האידיאולוגיה וההזדהות עם השלטון הנאצי . גנראל גוברנאמן — שם של שטח מרכז פולין הכבושה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי