המשפט המרכזי של פושעי המלחמה בנירנ־ נברג. בשורה הראשונה יושבים הפרקליטים , בשנייה ובשלישית — הנאשמים.