אנדרטה למורדי גיטו וארשה, האנדרטה ניעבת בשטח גיטו וארשה לשעבר ובו ביד־ושם. '