פרק שמונה־עשרה: העם היהודי לאחר השואה

תוצאות השואה והשלכותיה על חייו של העם היהודי ועל קיומו הן עמוקות ונרחבות כל כך , עד שגם עתה . עשרות שנים אחרי החורבן , אין ביכולתנו לתפוס ולהעריך את מלוא משמעותן . אובדן הנפש האיום והסבל שנגרם בשנות השואה הם רק הצד הבולט והטראגי ביותר בפרשת אימים זו . השואה שינתה את פני העם היהודי בעולם . עד היום , שני דורות אחרי השואה , לא גדל למעשה מספר היהודים בעולם ושיעורו דומה לזה שהיה קיים ערב פרוץ המלחמה . הקיבוצים היהודיים הגדולים — שהיו גם מרכזי תורה , הגות ונאמנות לאומית , ומתוכם פנו במשך דורות זרמי מהגרים לתפוצות שמעבר לים ועולים לארץ ישראל — נמחו מעל פני האדמה . אחרי המלחמה חדל העם היהודי להיות עם אירופי . בשנת 1900 חיו 81 % מכלל יהודי העולם בארצות אירופה ( כ 8 , 900 , 000 נפש ;( כיום , רק כ 30 % מבני העם היהודי הם באירופה . אך גם נתונים אלה אינם משקפים את התמורה לאמיתה , כי כשני שליש מהם אלה תושבי ברית המועצות , כלומר : בני קיבוץ יהודי המנותק מהשותפות הלאומית היהודית ומשולל זכות לארגן חיים יהודיים פנימיים ולטפח מסורת ותרבות יהודית . אם נתבונן היטב במפה החדשה של הפיזור היהודי בעולם , פרט ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי