שארית הפליטה: השאיפה לציון. ‭— 1‬ שיעורי עברית במחנה עקורים. ‭— 2‬ הפגנה במחנה עקורים לפתיחת שערי ארץ־ישראל. ‭— J‬ ניצול משארית הפליטה בונה לו סירה קטנה, שבה הוא מתכוון לשוט לארץ־ישראל. ‭— 4‬ עקורי ברגן־בלזן מגיעים ארצה.