יהודים נרצחים עם נסיגת הגרמנים. הרצח נמשך גם בשלבים הסופיים של המלחמה.