מודעה ב'ניו יורק טיימס' על עצרת־עם המונית באולם קרנגי ב־ו3 באוקטובר 943ו.