פרק שישה־עשר יהדות ארה"ב ובריטניה נוכח השואה

אחת הטענות החוזרות בתעמולה האנטישמית המודרנית היתה , שהיהודים מנסים להשתלט על העולם כולו ולהפוך את אומות העולם לכלי שרת בידיהם ( ראה " הפרוטוקולים של זקני ציון . ( " ברוח זו אף טען היטלר כי מדיניותן של ארה"ב ובריטניה כלפי גרמניה הנאצית — ולאחר מכן אף מלחמתן בו — אינה אלא תוצאה של הרתמותן לאינטרסים יהודיים וביצוע מדיניות היהדות הבינלאומית הכל יכולה . ניתוח עמדתן של יהדות ארה"ב ובריטניה נוכח השואה מעמידנו על אי יכולתם המוחלטת של בודדים וארגונים יהודיים להשפיע על עמדת ממשלותיהן כלפי גרמניה הנאצית ועל ביצוע המדיניות הנקוטה כלפיה בעת ניהול המלחמה וקביעת יעדיה ועדיפויותיה הדבר בלט במיוחד כאשר בעלות הברית נמנעו מלהענות לדרישת היהודים לנקוט צעדי הצלה בלתי שגרתיים , ובכללם הבקשה להפציץ את המשרפות באושוויץ . ליחידים ולארגונים יהודיים נותרו שדה פעולה וסיכוי להשפעה בשלושה תחומים m הגירה . ב . הפצת האמת על השואה . הזעקת מצפון העולם וקריאה לעזרתו . ג . הגשת סיוע לפליטים בעיצומה של המלחמה ולשארית הפליטה בתום המלחמה . בין הארגונים היהודיים החשובים שפעלו בבריטניה באותה עת ניתן לציין את ההסתדרות הציונית...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי