קבוצה הצנחנים על מסלול הנחיתה של הפרטיזאנים הסלובקיים, אוקטובר 944ו: צבי בן־יעקב, אבא ברדיציב, רפי רייס, חיים חרמש. חביבה רייק.