הריגה יהודים על־ידי אזרחים מקובנה לאחר כניסה הגרמנים לעיר. הגרמנים עומדים מסביב, כאשר מלאכתם נעשית בידי אחרים.