פרק ארבעה־עשר: ההצלה ויחסם של עמי אירופה לטרגדיה היהודית

לעיתים קרובות אנו תוהים ושואלים אם לא היתה דרך להציל את יהודי אירופה , אם לא יכלו היהודים עצמם בארצות הכיבוש לעשות להצלתם , אם לא ניתן לבני העולם החופשי ( הארצות הניטראליות והארצות שלחמו בברית האנטי נאצית ) לאיים על הנאצים ולהטיל עליהם עונשים כדי לאלץ אותם להפסיק את ההרג ; ולבסוף : האם לא יכלו העמים הכובשים , שבתוכם ישבו היהודים , להשפיע על הגרמנים ולסרב למסור יהודים לידיהם , או לסייע ליהודים להתחבא או להימלט בקנה מידה גדול ? העובדה , שהיהודים לא יכלו להציל את עצמם , מסתברת מהפרקים הקודמים . היודנראטים וראשי הציבור , שהניחו כי ניתן להציל על ידי צייתנות ועבודה מועילה למען הנאצים , טעו טעות מרה , על אף שדעתם היתה לכאורה הגיונית . אנשי המחתרות וארגוני לחימה יהודיים הפגינו במאבקם עוז רוח , נאמנות לעמם וערכים אנושיים נעלים , אך מלחמתם זו לא היוותה מוצא להצלה , ולכל היותר צעירים מועטים ביחס יכלו להינצל על ידי מנוסה ליערות ומאבק בשורות הפרטיזאנים . נסיונות הצלה בסלובקיה באחת הארצות , בסלובקיה נעשה על ידי נציגי היהודים ניסיון לעצור את השילוחים על ידי מתן שוחד כספי . מאז אביב 1942 החל גירוש המו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי