אנדרטה הניצבת על המקום שבו היתה מפקדת 'הארגון היהודי הלוחם 1 בגיטו וארשה. ב־8 במאי 1943 נהרגו במקום 1ה בעת המרד מרדכי אנילביץ/ מפקד המרד, ומספר לוחמים.