מרד גיטו וארשה. לוחם יהודי קופץ מבית בוער ובלבד שלא להיכנע לגרמנים.