ההתנגדות היהודית המזוינת באירופה המזרחית, ‭1944-1941‬