מצבח־זיכרון לעובדי הכפייה היהודיים, שמצאו את מותם במחנות בתוניסיה בימי שלטון הנאצים. המצבה נמצאת בבית־ הקברות היהודי של העיר תוניס.