הסלקציה של היהודים המגיעים לאושוויץ.הטור השמאלי כולל חולים, זקנים, חלשים וילדים, המובלים ישירות לתאי הגאזים. הטור הימני, הקטן בהרבה, הוא של בשירים מבחינה גופנית, שיועסקו בינתיים לפי צורכי הגרמנים עד רציחתם במועד מאוחר יותר.