יאוש. אסירים מתאבדים על גדר התיל המחושמלת המקיפה את המחנה.